Un gran potencial comercial


El mercat internacional inclou gran part de les xifres de negoci d’UNIÓ FRUITS SECS , les exportacions del qual representen més del 50% de les seves vendes. Un creixent volum de producció traduït en un gran potencial comercial que ens permet treballar tant a Espanya com en un gran nombre de països d’Europa, Amèrica i Àsia, amb les màximes garanties de capacitat i servei.

© 2011 www.fruitsecsunio.coop | Tots els drets reservats | Avís legal.